Home Srbija Glasanje u Švajcarskoj – Izbori za predsednika Srbije 2017

Glasanje u Švajcarskoj – Izbori za predsednika Srbije 2017

841

Glasanje u Švajcarskoj će moći da se obavi na tri mesta, u Ambasadi Republike Srbije u Bernu, Generalnom konzulatu Republike Srbije  i u Kantonu Tićino, tačnije u Luganu (Kongresni centar Lugano – Palazzo dei congressi).

Građani Republike Srbije mogu da glasaju u inostranstvu na izborima zakazanim za 2. april 2017. godine  – Uslov je da su upisani u jedinstveni birački spisak i da se na vreme prijave za glasanje u inostranstvu (do 10. marta 2017. godine).

Proverite da li ste upisani u birački spisak u R. Srbiji LINK

Zahtev da se upišete u birački spisak ako niste upisani LINK

Prijava za glasanje u inostranstvu LINK

Fotokopija pasoša ili lične karte R. Srbije je obavezna


Za glasanje u Ambasadi Republike Srbije u Bernu

Prijave putem pošte na adresu Seminarstrasse 5, CH-3006 Bern
ili na e-mail adresu ambasade.

Za glasnje u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Cirihu

Prijave putem pošte na adresu Alfred-Escher-Strasse 4, 8002 Zürich ili na e-mail kozulata

Za glasanje u Kantonu Tićino (Lugano)

Prijave putem pošte na adresu Associazione Serbinfo, Via Nassa 2, 6900 Lugano, pozivom na broj 076 348 63 33 ili na e-mail adresu


Svi birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (11. marta 2017. godine), mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.
Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave –  www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.